Torsdagskveld i kirken
Torsdagskveld i kirken

Starter 07.sept i Bekkefaret. Fra 05.10 i Hillevåg 

Trenger du pusterom og stillhet? Har du lyst å lære om kristendom, Bibelen og andre temaer i kirken? Hver 1. og 3. torsdag kveld i måned møter vi i Bekkefaret. Fra og med 05.12 samles vi i Hillevåg kirke.

Hver første torsdag i måneden pleier vi å ha stille kvelder med meditasjon, bønn og pusterom. Hver tredje torsdag i måneden tilbys undervisning om forskjellige bibeltemaer eller bøker. 

Vi starter med enkel kveldsmat 19:30. Programmet starter 20:00. Kveldmesse og kveldsbønn starter 21:00. Smågruppekveld starter 19:30.(ikke servering)

07.09; 21.09 i Bekkefaret kirke

05.10; 19.10; 02.11; 16.11; 07.12 i Hillevåg kirke

Velkommen til hele eller deler av kvelden!