Hvor skal vi gå når kirken skal renoveres?
Hvor skal vi gå når kirken skal renoveres?

Bekkefaret kirke stenges fra 02.10.17- 01.05.18. Her finner du oversikt over hvor de ulike arrangementene avholdes:

I perioden 02.10.17- ca 01.05.18 vil menighetens arrangementer bli avholdt i leigde lokaler, eller i samarbeid med nabomenigheter.

 

Fra Mandag 18.09 har vi kontorer i Bekketun Barnehage, Lilla Hus. Vis-a-vis blokka i Hjalmar Johansens gate 6.  Her vil noen arrangementer bli avholdt. Vi disponerer 2.etg, men der er god trapp, og heis.

Parkering blir på ansattparkering ved skateparken, vis-a-vis Ullandhaug skole. Ikke bruk parkeringen til Hjalmar Johansens gate 6!

 

Formiddagstreffet blir i Bekketunet, Lilla Hus, 2. etg med heis fra tirsdag 3.0kt.

 

Mannskoret øver i St.Petri menighetshus, Rektor Steens gate 7 fra tirsdag 3. oktober

 

Y's men sine møter blir i Bekketunet, Lilla Hus fra onsdag 27.sept

 

Torsdagskveld i kirken blir i Hillevåg Kirke Fra Torsdag 5. Oktober

 

Konfirmantundervisningen blir i Bekketunet, Lilla hus fra onsdag 27.09

 

Babysang blir felles i Hillevåg Kirke fra starten av semesteret, 7.09

 

Småbarnssang blir i Bekketunet, Lilla hus fra Tirsdag 19.09

 

Bekkefaretspeiderne sine møter blir i all hovedsak utendørs, se bekkefaretspeiderne.no

 

Damenes Aften tar pause i år, og kommer sterkt tilbake neste år.

 

Julemessa blir ikke arrangert i år, men har en salgsbod på kontoret og under egne gudstjenester.

 

Gudstjenester

Gudstjenestene blir en blanding av egne gudstjenster i Bekkefaret bydelshus og felles gudstjenester i Tjensvoll og Hillevåg 

 

DATO TID TITTEL BESKRIVELSE
08.10.2017 11:00 Felles i Tjensvoll v/Helgesen
15.10.2017 11:00 Felles i Tjensvoll, BF mannskap
22.10.2017 11:00 Bydelshuset Familiegudstjeneste
29.10.2017 11:00 Felles i Hillevåg 
29.10.2017 19:00 Kveldsgudstjeneste i Hillevåg 
05.11.2017 11:00 Felles i Hillevåg 2prester 
12.11.2017 11:00 Bydelshuset Familiegudstjeneste

19.11.2017 11:00 Felles i Hillevåg 
19.11.2017 18:00 Husfellesskap 
26.11.2017 11:00 Bydelshuset 

03.12.2017 11:00 Bydelshuset Speider Gudstjeneste 
10.12.2017 11:00 Felles i Hillevåg 
10.12.2017 18:00 Hillevåg Vi synger julen inn 
17.12.2017 11:00 Julesangsgudstjeneste. Hillevåg 2 prester 
24.12.2017 11:00 Gudstjeneste på Haugåstunet 
25.12.2017 11:00 Felles i Hillevåg 2 prester 
07.01.2018 11:00 Bydelshus Misjonsgudstjeneste 
14.01.2018 11:00 Felles i Hillevåg 
14.01.2018 18:00 Husfellesskap 
21.01.2018 11:00 Bydelshuset 
28.01.2018 11:00 Felles i Hillevåg 
28.01.2018 19:00 Hillevåg Kveldsgudstjeneste