Hvor skal vi gå når kirken skal renoveres?
Hvor skal vi gå når kirken skal renoveres?

Bekkefaret kirke stenges fra 02.10.17- 01.05.18. Her finner du oversikt over hvor de ulike arrangementene avholdes:

I perioden 02.10.17- ca 01.05.18 vil menighetens arrangementer bli avholdt i leigde lokaler, eller i samarbeid med nabomenigheter.

 

Fra Mandag 18.09 har vi kontorer i Bekketun Barnehage, Lilla Hus. Vis-a-vis blokka i Hjalmar Johansens gate 6.  Her vil noen arrangementer bli avholdt. Vi disponerer 2.etg, men der er god trapp, og heis.

Parkering blir på ansattparkering ved skateparken, vis-a-vis Ullandhaug skole. Ikke bruk parkeringen til Hjalmar Johansens gate 6!

 

Formiddagstreffet blir i Bekketunet, Lilla Hus, 2. etg med heis.

 

Mannskoret øver i St.Petri menighetshus, Rektor Steens gate 7 om ikke annet er opplyst.

 

Y's men sine møter blir i Bekketunet, Lilla Hus.

 

Torsdagskveld i kirken blir i Bekketun, Lilla hus.

 

Konfirmantundervisningen blir i Bekketunet, Lilla hus!

 

Babysang er felles i Hillevåg Kirke!

 

Småbarnssang er i Bekketunet, Lilla hus!

 

Bekkefaretspeiderne sine møter blir i all hovedsak utendørs, se bekkefaretspeiderne.no

 

Gudstjenester

Gudstjenestene blir en blanding av egne gudstjenster i Bekkefaret bydelshus og felles gudstjenester i Tjensvoll og Hillevåg 

 

DATO TID TITTEL BESKRIVELSE
 

28.01.2018

Såm

19:00

Hillevåg Kveldsg.tjeneste

04.02.2018

KrFo

11:00

Bydelshuset

11.02.2018

Fastel

11:00

Tjensvoll med BFa. betjening

18.02.2018

1sif

11:00

Felles i Tjensvoll

25.02.2018

2sif

11:00

Bydelshus Familie g.t.

04.03.2018

3sif

11:00

Felles i Hillevåg

04.03.2018

3sif

19:00

Kveldsgudstjeneste, i Hillevåg

11.03.2018

4sif

11:00

Felles i Hillevåg

11.03.2018

4sif

18:00

Husfellesskap

18.03.2018

MB

11:00

Familiegudstjeneste Bydelshuset

25.03.2018

Palm

11:00

Gudstjeneste i Hillevåg

29.03.2018

Skjært

18:00

Tjensvoll Påskemåltid

30.03.2018

Lang

11:00

Felles i Tjensvoll. B.f. mannskap

01.04.2018

Pådag

11:00

Jubelmesse i Hillevåg

08.04.2018

2sip

11:00

Solidaritetsgudstjenste Bydelsh.

15.04.2018

3sip

11:00

Felles i Hillevåg

15.04.2018

3sip

18:00

Husfellesskap

22.04.2018

4sip

11:00

Familiegudstjeneste i Bydelshuset

29.04.2018

5sip

11:00

Bekkefaret kirke eller Hillevåg