Kirkelige handlinger
 

Den norske kirke er et evangelisk luthersk kirkesamfunn.

De fleste nordmenn (ca. 78 %) tilhører Den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Dåp, vigsel og gravferd er noen av de viktigste som Den norske kirke tilbyr gjennom livet- fra vugge til grav.

Les mer ved å velge tabbene til høyre, eller ta kontakt med kirkekontoret.

Kontakt oss

Bekkefaret menighet
Besøksadresse:
Svend Foyns gate 1
4019 Stavanger
Postadresse:
Postboks 201 Sentrum
4001 Stavanger
Telefon: 51 90 59 60
Send e-post

Menighetens bankgiro: 3201.36.68700