En levende og inkluderende menighet!For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Mt 25.

Dette sier Jesus som en karakteristikk av sine etterfølgere. Hva vil han si om oss i Bekkefaret? Hvordan oppleves vår menighet lokalt?

Vi kan ikke være en troverdig menighet uten å la oss engasjere av ensomhet og nød rundt oss. Menigheten rekker ikke lengre enn du og jeg rekker i sammen.

For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me. Matthew 25: 35-36

Jesus says these are the characteristics of his disciples. What would he say about us in Bekkefaret? How is our church viewed in our neighborhood?

We cannot be a credible chrch unless we engage in the loneliness and hardship which happens all around us. The church reaches no further than you and I reach together.Kontakt oss

Bekkefaret menighet
Besøksadresse:
Svend Foyns gate 1
4019 Stavanger
Postadresse:
Postboks 201 Sentrum
4001 Stavanger
Telefon: 51 90 59 60
Send e-post

Menighetens bankgiro: 3201.36.68700