1-4 år Åpen Småbarnssang

Sangstund for barn                                   

Hvem: Barn fra 1-4 år med søsken


Når: hver tirsdag kl 17.30-18:30,                       

Hvor: Bekkefaret kirke

Første samling etter sommeren blir Tirsdag 21.08    


Pris: 400,- pr medlem pr år (inkluderer medlemsskap i ung kirkesang og sanghefte med cd eller "min egen salmebok).


Hva: Barn har stor glede av å nynne, tralle og synge. Toner og sang er ofte en viktig del av leken. Åpen Småbarnssang  bygger videdre på Småbarnssang 1. Vi har noen av de samme elementene, samtidig som vi lærer en del nye sanger med bevegelser (noen husker "vann, vann, vann" og "en mann med hundre sauer")  Nå blir det flere slike!


Vi samles for å synge i ca. 30 minutter. Når sangstunden er over, spiser vi kveldsmat sammen og barna kan leke i lekerommet. Reportoaret og arbeidsmåten vil bli enda bedre tilpasset barn som ikke liker å sitte stille. Vi introduserer flere nykomponerte sanger fra "Ung kirkesang", og vi skal bevege oss mye!


Du kan melde på ditt barn med å sende meg ein melding:
Kontakt: Barne-og familieprest Toralf Ladstein: tl932@kirken.no eller 971 95 094.

 

 

In English: Toddler Circle GroupII builds on toddler circle group I, and is open to toddlers from 1-4 years of age. We meet every other Tuesday from 5:30-6:30 to sing Christian children's songs with dance or drame, and other activities. Young kids love to hum and sing, and tones and songs are often a central part of their playtime. Our goal is to allow them to express this interest while at the same time learning to feel at home at church. We meet 8 times throughout the semester, and each year cost 400,- This includes membership in "ung kirkesang" and a songbook with a CD.

 

After we are finished singing, we eat supper together and play in the playroom.

The next cource starts Tuesday 9th of January. Welcome!

Registration is open now, please use the e-mail adress below:

Contact our Children's and Family Pastor Toralf Ladstein for more information: tl932@kirken.no or 971 95 094.