Menighetens Bønneliste


Vær med oss og be!

 

Bønn i Bekkefaret

Vi ønsker å ha fokus på bønn. Denne uken ber vi sammen for:

Uke 15: Fasteaksjonen

Herre, vi ber for Kirkens nødhjelp. Takk for den tjenesten de gjør for utsatte og nødlidende. La flere mennesker få tilgang til rent vann. Takk for alle som på grunn av letter tilgan til rent vann, får mer tid til jobb og skolegang. Velsign alle som har tatt på seg ansvar for vedlikehold og daglig ettersyn med brønner og vannposter. 

Uke 16: Takk for korset og oppstandelsen

Uke 17: Trosopplæring. Dragekjemperne

Uke 18: Konfirmasjon

Uke 19: Misjonsprosjektet i Thailand

Uke 20: Vi ber for Norge. Kongehuset og regjering

Uke 21: Arbeid for voksne. Mannskoret

Uke 22: Stavanger. Hillevåg Bydel

Uke 23: Den hellige ånds kraft

Uke 24: Kuwinda Slummen

Uke 25: Bekkefaretspeiderne

Uke 26: Sommerferien. Noen gruer seg, noen kjeder seg.

Bønn for Norge

Mødre i Bønn

Kirken om bønn

Tilbake