Ungdomsklubben


Vi starter opp ungdomsklubb for dere som går i 8.klasse og oppover. Bli med å bestemme navn på klubben!

 

Vi kommer til å samles annenhver fredag kveld (partallsuker) kl. 20-22.30, og har gøye aktiviteter, kiosk, spill, andakt og godt fellesskap!

Bli med å bestemme navn på klubben!

Kontakt:


Menighetspedagog
Sara Loka
51 90 59 65
91 80 63 01
Send e-post

Tilbake