Barn


Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» Matteus 19,14v

Trosopplæring (0-12 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!