Kontaktinformasjon


Bekkefaret kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost:
bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Svend Foyns gate 1, 4019 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Sigurd Olav Lende

51 84 04 00

98 02 57 03

Send e-post

Sokneprest

Torhild Viste

51 84 04 00

92861687

Send e-post

BU-arbeider

Cecilia Rossi

51 84 04 00

46 24 48 58

Send e-post

Kantor

Magnhild Mo

51 84 04 00

92 81 16 29

Send e-post

Trosopplæringsprest

Sara Rachel Loka

51 84 04 00

91 80 63 01

Send e-post

Vaktmester

Astrid Helen Pedersen

51 84 04 00

46 43 21 30

Send e-post