Kontaktinformasjon


Bekkefaret kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost:
bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Svend Foyns gate 1, 4019 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Sigurd Olav Lende

51 84 04 00

98 02 57 03

Send epost

Sokneprest

Torhild Viste

51 84 04 00

92861687

Send epost

BU-arbeider

Cecilia Rossi

51 84 04 00

46 24 48 58

Send epost

Kantor

Magnhild Mo

51 84 04 00

92 81 16 29

Send epost

Trosopplæringsprest

Sara Rachel Loka

51 84 04 00

91 80 63 01

Send epost

Kirketjener / Vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 84 04 00

Send epost