Vår menighet


Mer himmel på jord.

Vi i Bekkefaret ønsker å bidra lokalt og globalt til at mennesker møter Gud gjennom ord og handling. Vi vil utfordre til tro og etterfølgelse.