Min Bibel


Alle 4-åringene får sin egen bibel!

 

For 4 år siden ble du døpt i en kirke. Hva skjedde da? Og hvorfor ble du døpt? Vi i Bekkefaret menighet har lyst til å invitere deg til en slags skole i kirken, der du skal få lære litt om nettopp dette.

Hvem: 
Dåpsskolen i Bekkefaret menighet samler alle som er 4 år eller fyller 4 år i løpet av kalenderåret. Alle døpte får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Du er hjertelig velkommen til å delta selv om du ikke er døpt, eller tilhører en annen menighet! Alle har med seg en voksen (eller flere) slik at det skal være ekstra trygt.

Når: Dåpsskolen møtes fire ganger i starten av høstsemesteret:

1. Samling: Torsdag kl.17:30

Omvisning i kirken, bibelfortelling og kveldsmat

2. Samling: Torsdag kl.17:30
Bibelfortelling, aktivitet og kveldsmat.

3. Samling: Torsdag kl.17:30
Bibelfortelling, aktivitet og kveldsmat.

4. Samling: Torsdag kl.17:30
Bibelfortelling, forberedelse til gudstjeneste og kveldsmat.

Gudstjeneste:   Søndag kl.11:00 (oppmøte 1050)

Familiegudstjeneste med utdeling av barnebibel. 

Vi følger alle corona restriksjoner. Bli hjemme om du har symptomer eller er i karantene.

Påmelding: Send epost til familiepresten 

 Husk navn og kontakt-info til deltager og foresatte og eventuelle behov for tilrettelegging:-)

    
Hva: Min Bibel samler 4-åringer til lek og læring, hvor de får også lære noen forskjellige sanger, høre spennende historier – og så spiser vi hyggelig kveldsmat sammen. Vi har veldig lyst til at du skal bli godt kjent i kirken din. Derfor er alle som er 4 år spesielt invitert og du vil få din helt egen Barnebibel på gudstjenesten! I den kan du lese alle de fantastiske historiene om hva som skjedde da Gud skapte verden, om alt som skjedde før Jesus ble født og om hva som skjedde da Jesus vandra rundt på jorda. På samlingene møter du de samme voksne hver gang og det er barne- og familiepresten som leder samlingene. Hvis du har lyst på Barnebibelen,  men ikke har mulighet til å komme på dåpsskolen, kan du gjerne komme på gudstjenesten som avslutter dåpsskolen. Bare gi oss beskjed! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!


You were baptized 4 years ago in a church. What happened that day? Why were you baptized? Bekkefaret Church warmly welcomes you to a kind of 'school' in church, where you will have a chance to learn all about it.

What: All children who are 4 years old or turning 4 this year are warmly welcome to 'My Bible' where they get to learn about their baptism through play, songs and stories. Most importantly they get a chance to feel at home in church. Those who are not babtized or belongs to another church are also welcome!

We meet together four times on Thursdays after the summer for song, bible stories, games and a bread meal. We abide by all covid 19 restrictions. Stay home if you are sick. 

We also give a special invitation to participate in a sunday service where you are given a Children's Bible which you get to take home and read together with your parents. If you would like to receive the Bible but aren't able to come to the other meetings, you are welcome to come just to the church service which is the conclusion of 'My Bible'. Just let us know! 

To register, send an e-mail to ur family pastor. Please include name, contact information and information on your child if him or her is in need of any facilitation, such as wheel chair access or special diet.

Kontakt:


BU-prest
Toralf Ladstein
51 90 59 68
97 19 50 94
Send e-post

Tilbake