Min Bibel


Alle 4-åringene får sin egen bibel

 

For 4 år siden ble du døpt i en kirke. Hva skjedde da? Og hvorfor ble du døpt? Vi i Bekkefaret menighet har lyst til å invitere deg til en slags skole i kirken, der du skal få lære litt om nettopp dette.

Hvem: 
Dåpsskolen i Bekkefaret menighet samler alle som er 4 år eller fyller 4 år i løpet av kalenderåret. Alle døpte får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Du er hjertelig velkommen selv om du ikke er døpt, eller tilhører en annen menighet men ønsker å delta her! Alle har med seg en voksen (eller flere) slik at det skal være ekstra trygt.

Når: Dåpsskolen møtes fire ganger:

1. Samling: Torsdag 22.08.19 kl.17:30

Omvisning i kirken, bibelfortelling og kveldsmat

2. Samling: Torsdag 29.08.18 kl.17:30
Bibelfortelling, aktivitet og kveldsmat.

3. Samling: Torsdag 05.09.18 kl.17:30
Bibelfortelling, øvelse til gudstjeneste og kveldsmat.

Gudstjeneste:   Søndag 08.09.18 kl.11:00 (oppmøte 1050)

Familiegudstjeneste med utdeling av barnebibel. Påmelding: Send epost til familiepresten                                                                                                        Husk navn og kontakt-info til foresatte og eventuelle behov for tilrettelegging:-)

    
Hva: Min Bibel samler 4-åringer til lek og læring, hvor de får også lære noen forskjellige sanger, høre spennende historier – og så spiser vi hyggelig kveldsmat sammen. Vi har veldig lyst til at du skal bli godt kjent i kirken din. Derfor er alle som er 4 år spesielt invitert og du vil få din helt egen Barnebibel! I den kan du lese alle de fantastiske historiene om hva som skjedde da Gud skapte verden, om alt som skjedde før Jesus ble født og om hva som skjedde da Jesus vandra rundt på jorda. På samlingene møter du de samme voksne hver gang og det er barne- og familiepresten som leder samlingene. Hvis du har lyst på Barnebibelen,  men ikke har mulighet til å komme på dåpsskolen, kan du gjerne komme på gudstjenesten som avslutter dåpsskolen. Kan du verken komme på dåpsskolen eller gudstjenesten, er du velkommen innom kontoret for å hente boka. Bare gi oss beskjed! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Kontakt: Barne-og familieprest Toralf Ladstein, TL932@kirken.no eller 51 90 59 68

You were baptized 4 years ago in a church. What happened that day? Why were you baptized? Bekkefaret Church warmly welcomes you to a kind of 'school' in church, where you will have a chance to learn all about it.

Who: All children who are 4 years old or turning 4 this year are warmly welcome to 'Baptism School' where they get to learn about their baptism through play, songs and stories. Most importantly they get a chance to feel at home in church.

We meet together four times: 

The fourth meeting is a special invitation to participate in church Sunday September 10th where you are given a Children's Bible which you get to take home and read together with your parents.


If you would like to receive the Bible but aren't able to come to the other meetings, you are welcome to come just to the church service which is the conclusion of 'Baptism School.' If you aren't able to make it on Sunday, you are welcome to stop by the church office to pick up your book. Just let us know! 

 

Kontakt:


BU-prest
Toralf Ladstein
51 90 59 68
97 19 50 94
Send e-post

Tilbake