Be for Ukraina!


Ønsker du å be/tenne lys for Ukraina? Vi har et fint bønnekapell som er åpent nesten hver dag!

I Bekkefaret har vi et bønnekapell i "tårnet" som kanskje er en litt for godt bevart hemmelighet. Etter renoveringen framstår kapellet lyst og innbydende. Kapellet er åpent når kirken er åpen, dvs i kontortiden og under åpne arrangement.

Vi oppfordrer til bønn for krigen i Ukrina. Benytt gjerne kapellet til å be og tenne lys for myndighetene og ofrene for konflikten.

Her kan du tenne et lys, be, lese, eller bare sitte i fred og nyte stillheten. Du trenger ikke å spørre noen, det er bare å gå inn når det måtte passe.

Om vi ikke har hjemmekontor har vi også bønnesamling her på tirsdager 09:15 utenom skolens ferier. 1. og 3. tirsdag i mnd. har vi normalt morgenmesse med nattverd. Velkommen til å være med på samlingene!

Forslag til bønne for Ukraina

Gud, vi ber

Barmhjertige Gud
Med sorg og fortvilelse leser vi om krig og lidelse i Ukraina.
Vi har håpet og bedt om at dette ikke skulle skje.
Men nå skjer det, Gud.
Bomber faller.
Mennesker skytes.
Byer brenner.
Se, Gud!
Hør, Gud!
Reis deg, gode Gud, og hjelp oss.
Gud, vi ber.

Trofaste Gud, vi ber for barna
og for alle mennesker som rammes av krigens herjinger.
Vi ber for flyktninger og krigens ofre
Vi ber for de eldre og for de som er syke.
Vi ber for de som er redde.
Vi ber for familier som splittes.
Gud, vær deres vern og deres hjelp!
Gud, vi ber.

Visdommens Gud, vi ber om klokskap og vilje til fred hos verdens ledere.
Vi ber for ledere og mennesker med makt..
Sett grenser for ondskapen, Gud,
og hjelp alle til å velge diplomatiets og tillitens veier.
Gud, vekk dem opp så vilje til fred kan seire
og menneskers hat og sinne kan tøyles.
Gud, vi ber.

Barmhjertige Gud, vi ber for kirkene og for kirkenes ledere.
Gi vern og klokskap til å leve og formidle håpet
og kjærlighetens stemme midt i kaoset.
Vi ber for Bibelselskapet i Ukraina
og for den viktige rolle de spiller for kirkene og for folket.
Gud, vi ber.

Nådige Gud, vi ber for vårt land og vårt folk.
Vi ber for alle de berørte i Norge, både russere, ukrainere og andre.
Vi ber for de som gjenopplever gamle krigsminner
og for de som er redde for sin egen trygghet og sin egen framtid.
Hjelp oss, Gud, å ta vare på hverandre i denne situasjon.

Fyll oss med kjærlighetens fantasi,
så vi deler våre goder med hverandre.

Gud, vi ber.

Fortalte de?

Jesus – fortalte noen gang dine foreldre deg om da de flyktet til Egypt?
Fortalte de om angsten?
Fortalte de om uroen for det dyrebare barnet de bar ut av volden?
Fortalte de om lyden av hester som skapte frykt og fantasier?
Fortalte de om sin framtidsangst?
Fortalte de om håpløshet eller hvilke bønner de ba?

Kjære Jesus, det er så mange foreldre som akkurat nå bærer sine barn.
Mange har angst og uro.
Mange hører lyd av skudd og bomber.
Mange mangler mat og trygghet.
Mange er urolige for framtiden.

Herre Jesus Kristus,
se i barmhjertighet til alle som nå flykter fra krigen.
Hjelp oss i denne kaotiske situasjonen å stå sammen som søsken
og gjøre kjærlighet til handling.

Hellige, treenige Gud, 

du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde! 

Sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber: beskytt folket i Ukraina! 

Kom med din trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede områdene. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerninger. 

Til deg kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden.

Gi verdens ledere visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde menneskeliv og finne fredelige løsninger.

Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! Amen.

Kontakt:


Sogneprest
Torhild Viste
51 90 59 63
928 61 687
Send e-post

Tilbake