Givertjeneste


Bli fast giver til Bekkefaret menighet!

Bekkefaret menighet er avhengige av frivillige gaver for å drive arbeidet vårt.

Bekkefaret menighet er takknemlige for alle gaver. Du kan selv bestemme hva du ønsker å støtte. I nettbanken kan du ordne enkelt gaver eller faste overføringer til Bekkefaret menighet. Dersom du ønsker at disse gavene skal gå til noe spesielt kan du merke overføringen(e) med det arbeidet vi driver, som du ønsker å støtte. Når det gjelder fast givertjeneste med avtalegiro trekk har vi fire ulike formål:

1.            Menighetsarbeidet generelt

2.            Barne- og ungdomsarbeidet

3.            Misjonsprosjektet vårt gjennom NMS i Thailand. Gå inn her for å opprette fast givertjeneste til NMS. Velg "Månedlig beløp", "sum" og "Thailand" nedtrekkslista.  

4.            Maisha Mema - Nytt Liv!. Johnny og Marianne Mydland sitt arbeid i Kenya. Gå inn her for å opprette fast givertjeneste til Maisha Mema. Kopier lista med kontaktinfo, og send din info på ein epost til dei, så vil du bli kontakta for å bli med i fadder-programmet.

Vi lanserer nå en ny nettbasert løsning der du selv kan administrere givertjenesten din. Gå inn på denne siden dersom du vil opprette fast givertjeneste. Første gang vil du bli bedt om å opprette en konto. følg instruksene. Neste gang er det mye enklere. Har du allerede avtalegiro, vil du automatisk komme inn i denne ordningen. gå inn på samme side om du vil gjøre endringer i din givertjeneste. https://bekkefaret.xledger.me/donations/new

Gaver på opp til 25 000 gir rett til skattefradrag. Det er derfor du får spørsmål om å oppgi personnummer. dette er helt trygt. 

Hvorfor være fast giver?

Givertjeneste er som ordet sier en tjeneste. I bibelen leser vi om tienden og viktigheten av å gi til fattige og til tjenesten ved guds hus. Det er særlig to element som blir understreket ved denne tjenesten. Det første er at det er noen som trenger den. Det er nød som trenger å avhjelpes. Derfor sender Bekkefaret menighet videre omtrent halvparten av alle offer som vi tar inn i menigheten til andre organisasjoner. Mange av disse arbeider blant fattige og nødlidende. Det andre elementet som understrekes er at en regelmessig givertjeneste forandrer oss selv. Det er den mest effektive måten å bli løst fra grådighet og selvopptatthet. Den gir oss velsignelsen av å være med, å få se at det en selv bidrar med, avhjelper andres nød, skaper fellesskap og mening både for en selv og andre. Så tusen takk at du vil være med i dette tjenende fellesskapet.

Kontakt:


Daglig leder
Sigurd Olav Lende
51 84 04 00
98 02 57 03
Send e-post

 

Tilbake