Givertjeneste


Fast givertjeneste til Bekkefaret menighet

 

Bekkefaret menighet er avhengige av frivillige gaver for å drive arbeidet vårt.

Bekkefaret menighet er takknemlige for alle gaver til arbeidet vårt. Du kan selv bestemme hva du ønsker å støtte. I nettbanken kan du ordne enkelt gaver eller faste overføringer til Bekkefaret menighet. Dersom du ønsker at disse gavene skal gå til noe spesielt kan du merke overføringen(e) med det arbeidet vi driver, som du ønsker å støtte. Når det gjelder fast givertjeneste med avtalegiro trekk har vi tre ulike formål:

1.            Menighetsarbeidet generelt

2.            Barne- og ungdomsarbeidet

3.            Misjonsprosjektet vårt gjennom NMS i Thailand. (Her formidler vi skjema for tegning av avtalegiro direkte med NMS)

For å komme i gang med avtalegiro, ta kontakt med menigheten.

Gaver på opp til 40 000 gir rett til skattefradrag. For alle som tegner avtalegiro ordner vi dette automatisk. For andre gaver trenger vi din underskrift og personnummer.

Hvorfor være fast giver?

Givertjeneste er som ordet sier en tjeneste. I bibelen leser vi om tienden og viktigheten av å gi til fattige og til tjenesten ved guds hus. Det er særlig to element som blir understreket ved denne tjenesten. Det første er at det er noen som trenger den. Det er nød som trenger å avhjelpes. Derfor sender Bekkefaret menighet videre omtrent halvparten av alle offer som vi tar inn i menigheten til andre organisasjoner. Mange av disse arbeider blant fattige og nødlidende. Det andre elementet som understrekes er at en regelmessig givertjeneste forandrer oss selv. Det er den mest effektive måten å bli løst fra grådighet og selvopptatthet. Den gir oss velsignelsen av å være med, å få se at det en selv bidrar med, avhjelper andres nød, skaper fellesskap og mening både for en selv og andre. Så tusen takk at du vil være med i dette tjenende fellesskapet.

Kontakt:


Daglig leder
Sigurd Olav Lende
51 90 59 62
98 02 57 03
Send e-post

 

Tilbake