Konfirmasjon


Velkommen til påmelding som konfirmant i Bekkefaret menighet 2021/2022

Påmelding åpner 15. mai

 

 

Velkommen som konfirmant i Bekkefaret menighet !

Uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig!

Ikke døpt? Ikke sikker på hva du mener om Gud og tro? Du er velkommen uansett! Vi forsker og stiller spørsmål sammen i felleskap. Du får lov å finne ut underveis om du vil ble døpt i løpet av året. Selve konfirmasjonshandlingen er forbeholdt de som er døpt.

Se en liten film om konfirmasjonen i kirken ved å KLIKKE HER

Nederst i denne artikkelen finner du to lenker til påmelding, og du skal melde på din konfirmant på begge. Viktig at du leser gjennom informasjonen her før du melder på din konfirmant!

Den første lenken, "Påmelding Bekkefaret konfirmant", er påmelding til det lokale opplegget i Bekkefaret. Den andre lenken, "Påmelding aktivitetsgrupper", er påmelding til aktivitetsgruppen som konfirmanten ønsker å være med i. Dette er et samarbeid med de andre menigheter i og nær Stavanger sentrum. Alle konfirmanter i Bekkefaret skal være med på både det lokale opplegget i Bekkefaret og en aktivitetsgruppe. Begge deler er obligatorisk.

For å lese mer om hva de ulike aktivitetene inneholder, les deg opp på www.konfirmantistavanger.no / klikk her . Når du melder konfirmanten opp til en aktivitetsgruppe, husk og sjekke at aktiviteten foregår på et tidspunkt som passer. Hvis det er viktig for konfirmanten å være med noen han/hun kjenner bør konfirmantene avtale seg i mellom at de melder seg på samme aktivitet. Merk at det er et begrenset antall plasser på de ulike aktivitetene, og det er førstemann til mølla. 

Frist for påmelding er 15. august 2021.

Påmelding Bekkefaret konfirmant, KLIKK HER

Påmelding aktivitetsgrupper, KLIKK HER

 

Med vennlig hilsen

Bekkefaret menighet

Kontakt:


Menighetspedagog
Sara Loka
51 84 04 00
91 80 63 01
Send e-post


Sogneprest
Torhild Viste
51 84 04 00
928 61 687
Send e-post

Tilbake