Korsvandring og Minigudstjeneste


Velkommen til Bekkefaret kirke i fastetiden!

 

Fastetid i Bekkefaret 2021

Åpen kirke med Korsvandring

Korsvandringen åpner med to mini-gudstjenester søndag 21.februar, 1.søndag i faste kl.11:00 og 11:30. NB! Påmelding til menighetskontoret tlf: 51 90 59 60 eller til: Epost: bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no. Maks 10 deltakere per samling.

Før første samling (fra kl.10:45) og etter andre samling blir det mulig å gå gjennom korsvandringen mens det spilles levende musikk. 

Trykk her for å melde deg på gudstjenesten kl.11:00

Trykk her for å melde deg på gudstjenesten kl.11:30

Det er mulig å melde på inntil tre personer i hvert skjema. Alle må registreres med navn og mobilnummer

Fra Mandag 22.02:

Åpen kirke med mulighet til korsvandring mandag til fredag kl.10-14

Hvis døren mot formodning er stengt: Ring på ringeklokken og vi åpner for deg!  (Døren er åpen når det er egen kirkevert til stede)

Velkommen inn – til å vandre i fastetidens landskap som er:

Å sakte åpne hjertene våre for mer kjærlighet

ved å gi mer oppmerksomhet til Gud i 40 dager.

God fastetid!

Tilbake