Konfirmasjon i Bekkefaret


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

 

Bekkefaret menighet er kjent for et godt konfirmantopplegg. Vi har samlinger annenhver onsdag (oddetallsukene) med mat, undervisning og aktiviteter. Vi deltar på gudstjenester, går på pilegrimsvandring og reiser på weekend! Konfirmantåret starter i august/september og følger skoleåret frem til første helgen i mai- da er det tid for selveste konfirmasjonsgudstjenesten.

Alle døpte og barn av døpte som bor i Bekkefaret menighet får invitasjon i posten fra oss. Du trenger ikke å være døpt for å følge konfirmasjonsopplegget. Du kan være med på vanlig vis og bestemme deg i løpet av året om du vil døpes og konfirmeres. Dette året er en unik mulighet til å lære mer om hva den kristne tro innebærer!

Meld deg på her!

Viktige datoer

Fredag 24.mai kl.19:00 Snart Konfirmant

Onsdag 14.august kl.18:00 Konfirmantinnskriving

Søndag 01.september kl.11:00 Presentasjonsgudstjeneste

Fredag 20.september - Søndag 22.september Konfirmantweekend på Vier leirsted

 

Kontakt:

 


Menighetspedagog
Sara Loka
51 90 59 65
91 80 63 01
Send e-post

Kontakt:


Sogneprest
Torhild Viste
51 90 59 63
928 61 687
Send e-post

Tilbake