Konfirmasjon i Bekkefaret


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

Velkommen som konfirmant i Bekkefaret menighet

Bekkefaret menighet er kjent for et godt konfirmantopplegg. Vi har lokal samlinger i Bekkefaret kirke med mat, undervisning og aktiviteter. Vi deltar på gudstjenester, går på pilegrimsvandring og reiser på weekend! Konfirmantåret starter i august/september og følger skoleåret frem til første helgen i mai- da er det tid for selveste konfirmasjonsgudstjenesten

Bekkefaret menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i sentrum". I tillegg til undervisning og opplevelser du får her i Bekkefaret menighet- skal du (når du melder deg på) velge 1 av 10 aktivitetsgrupper. Når du skal velge på påmeldingsskjemaet, er det viktig at du velger 3 av dem i prioritet rekkefølge. Noen grupper har begrensning på hvor mange det er plass til. Du kan lese mer om aktivitetsgruppene på nettsiden Konfirmant i Stavanger.

Konfirmanten bør les nøye gjennom valgene før du/dere begynner på påmeldingsskjema.

Alle døpte og barn av døpte som bor i Bekkefaret menighet får invitasjon i posten fra oss. Du trenger ikke å være døpt for å følge konfirmasjonsopplegget. Du kan være med på vanlig vis og bestemme deg i løpet av året om du vil døpes og konfirmeres. Dette året er en unik mulighet til å lære mer om hva den kristne tro innebærer!

Vennligst skriv ut, les gjennom og skrive under konfirmantavtalen

Kontigenten er 1100kr. Betalings informasjon får du på oppstartssamlingen.

Viktige datoer

15.mai: Påmelding til konfirmasjon 2021 åpner her på nettsiden                            (frist 1.september)

23.sept: Oppstartssamling for foreldre/foresatte og konfirmantene

27.sept: Presentasjonsgudstjeneste

KONFIRMASJONSDATOER 2021

Lørdag 01.mai 2021

Søndag 02.mai 2021

 

 

 

 

Kontakt:

 

Menighetspedagog

Sara Rachel Loka

51 84 04 00

91 80 63 01

Send e-post

Kontakt:

Sokneprest

Torhild Viste

51 84 04 00

92 86 16 87

Send e-post

Tilbake