Resultat kirkevalget


Takk for deltagelsen i kirkevalget!

 

Tusen takk til de som har vore med og teke imot stemmer og talt opp stemmer! Takk også til de som har stilt til val. Me ser fram mot det vidare samarbeidet! Valresultatet er klart! Sjå vedlegget. Resultatet for MR valet er klippa inn under.

 

Det er motteke 339 stemmer. Det er ikkje alle som har stemt på begge vala. Det kom inn 261 stemmer til nominasjonskomiteens liste til soknerådsvalet. I tillegg vart nokre forkasta, primært på grunn av at det var levert lister for andre sokn, nokre var blanke. Det er sperre grense på 5% for at personstemmene skal verta utslagsgjevande på soknerådsvalet. Det utgjer 13 stemmer (5% av 261). Det vil sei at bare for kandidatar som har fått fleire enn 274 stemmer vert stemmetalet utslagsgjevande på for rangeringa på lista. På fast plass har me dermed fått inn desse kandidatane i denne rekkefylgje, Simon Toft, Trond Egil Toft, Kristin Torp, Harald Torvik, Per Øyvind Wisløff og Bjørg Tengesdal. Vararepresentantane vert fordelt slik 1. Vara: Gunnlaug Hoel, ho vart flytta fram i forhold til prioriteringa frå nominasjonskomiteen. På grunn av sperregrensa vart personstemmene ikkje utslagsgjevande for dei andre vararepresentantane. Dei kjem i den rekkefylgje nominasjonskomiteen har sett opp. Det vil seia at Geir John Johnsen vert 2. vara representant, Margrete Engevik 3. Otto Pallesen 4. og Kristin Frantsen 5. Ho vart vald ved at 7 stemmesetlar hadde sett opp hennar namn i tillegg til dei som stod på lista.

Tilbake