Informasjon om kirken og mulighet for leie


Bekkefaret kirke kan leise til ulike formål innenfor de rammene vi har for bruk av kirken.

 

Kirken kan leies for konserter og andre kulturelle og eller frivillige aktiviteter. Vi har også rom som er egnet som selkapslokaler om du ønsker å feire med noen flere enn du får plass til hjemme.

Ønsker du å leie kirken ta kontakt med daglig leder: Sigurd Olav Lende 98025703, sl974@kirken.no

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt med alkoholservering i kirken. 

Det er mange ting å forholde seg til i et stort bygg. Her har vi forsøkt å samle det meste av det som er nyttig å vite om en er bruker av bygget.

Teknisk brukerveiledning til kirken

Branninsturks

Tilbake