Nytt menighetsråd 2023


Vil du gi kirken et godt råd?

Nominasjonsprosessen til Bekkefaret menighetsråd er i gang. Kan du tenke deg å stille til valg?

Kirkevalget i Bekkefaret 2023

Menigheten ønsker seg et breitt sammensatt råd slik at flest mulig av medlemmene opplever at de har relevante kandidater å stemme på. Noen som kan representere dem. Menighetsrådet har ansvar for det kristelige livet i soknet. De skal styre og prioritere menighetens økonomi, bruk av kirken, konfirmantarbeidet og annet trosopplæringsarbeid. Dersom du tenker på noen som det kan være aktuelt å spørre om å stille til valg eller dersom du kan tenke deg å stille selv, ta kontakt med daglig leder eller en representant i nominasjonskomitteen. Bjørn Tore Rotabakk, leder, Trude Haugsgjerd, Solveig Gjeruldsen og Harald Torvik.

 

Valg av menighetsråd i Bekkefaretsokn – frist for innlevering av listeforslag

Nominasjonskomité i Bekkefaret sokn setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til Bekkefaret menighetsråd, bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no innen 20. mars. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023.

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. Kandidater skal være oppført i prioritert rekkefølge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en liste til valg av menighetsråd.

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12.

Kirkevalget finner sted 10. og 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Tilbake