Nytt menighetsråd 2023


Vil du gi kirken et godt råd?

Nominasjonsprosessen til Bekkefaret menighetsråd er i gang. Kan du tenke deg å stille til valg?

Kirkevalget i Bekkefaret 2023

Menigheten ønsker seg et breitt sammensatt råd slik at flest mulig av medlemmene opplever at de har relevante kandidater å stemme på. Noen som kan representere dem. Menighetsrådet har ansvar for det kristelige livet i soknet. De skal styre og prioritere menighetens økonomi, bruk av kirken, konfirmantarbeidet og annet trosopplæringsarbeid. Dersom du tenker på noen som det kan være aktuelt å spørre om å stille til valg eller dersom du kan tenke deg å stille selv, ta kontakt med daglig leder eller en representant i nominasjonskomitteen. Bjørn Tore Rotabakk, leder, Trude Haugsgjerd, Solveig Gjeruldsen og Harald Torvik.

 

Tilbake