Formiddagstreff


Samling for eldre. Godt drøs og fellesskap, ord for dagen, kaffi og noe å bite i.

Det blir enkel bevertning, god tid til prat, allsang og Ord for dagen.

Kollekten går til menighetens misjonsprosjekt; NMS arbeid i Thailand.

 

Plan våren 2024, obs kan komme endringer, sjekk Nyhetsmailen for oppdatert informasjon: 

VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFF I BEKKEFARET KIRKE

16. januar: Guri Haarr Moe forteller fra misjonsarbeid i Sør-Afrika.

06. februar: Monica Skuterud: «Bak til livet»

20. februar: Ole Lilleheim forteller om organisasjonen «Åpne dører»

05. mars: Dorrit Kyed viser vårbilder med musikk.

19. mars: Hans Petter Torvik forteller fra en reise i Kamerun.

02. april: Program kommer senere.

16. april: Program kommer senere.

07. mai: Besøk fra Misjonsalliansen.

21. mai: Pinse. Bibeltime ved Per Tjøstheim.

28. mai: Festgudstjeneste for brukere på Haugåstunet og alle andre som har lyst og anledning til å være       med.

04. juni: Japan – blomster og keramikk våren 2024 ved Tone og Arne  Sørås

18. Juni:  Menighetstur. Tjensvoll menighet har ansvar og arrangerer.

SOMMERTREFF hver NB tirsdag 25. juni t.o.m. tirsdag 13. august.

VELKOMMEN !

Tilbake