Formiddagstreff


Samling for eldre. Godt drøs og fellesskap, ord for dagen, kaffi og noe å bite i.

Det blir enkel bevertning, god tid til prat, allsang og Ord for dagen.

Kollekten går til menighetens misjonsprosjekt; NMS arbeid i Thailand.

 

Plan våren 2023, obs kan komme endringer, sjekk Nyhetsmailen for oppdatert informasjon: 

VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFF I BEKKEFARET KIRKE

17. januar:   «Ved døden vi livet begynner»

                          Bibeltime ved Per Tjøstheim.

07. februar:   Maggi Hatløy,prosjektleder for flyktningearbeid i Stavanger

                         Kirkelige Fellesråd, forteller fra arbeidet.  Sykdomsforfall.

21. «           :    Besøk av Åsmund Johansen fra Skoleskipet GANN.

07. mars     :    «Leve hele livet»

                          ved Stine Johansen Haaland fra Stavanger kommune..

21. «           :     En representant fra «Ønsketransporten»

                          forteller om dette arbeidet.

04. april      :    Stille uke, ikke Formiddagstreff.

18. «            :   Menighetskontoret har ansvar.

02. mai        :   Ellen Johanne Skofteland viser bilder og forteller om

                          Haydom hospital i Tanzania.

16. «            :    Margrethe Berg Heggebø fra KIA

                           (Kristent interkulturelt arbeid) forteller fra dette arbeidet.

23. «             :    Festgudstjeneste for beboerne på Haugåstunet og alle andre

                            som har lyst og anledning til å være med.

06. juni         :     Maggi Hatløy, prosjektleder for flyktningearbeid i Stavanger

                             Kirkelige Fellesråd, forteller fra arbeidet.

20. «              :     Menighetstur

28. «              :      Sommertreff starter hver onsdag fram til 16. august.

VELKOMMEN !

Tilbake