Follow Me


Ledertrening og Felleskap for ungdom: Se, Styrke og Samle!

Meld deg på HER!

FollowMe

Follow Me er en lederutviklingsorganisasjon som Bekkefaret menighet er med i! Det er for alle ungdom mellom 15-25.Follow me handler om å se, samle og styrke ungdomslederene i menigheten ved å gi dem ledertrening, oppfølging og hjelp til å vokse som etterfølgere av Jesus. 


Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus. Han sa: Følg meg! Han levde sammen med disiplene sine og var selv eksempelet på lederskap. Så sa han igjen: Følg meg! Det er dette follow me handler om. Å ha Jesus som forbilde, og å være forbilde for hverandre. .
 
Flere ganger i året får follow me-ungdommene i Bekkefaret treffe ungdomsledere fra andre menigheter, i det vi kaller for nettverkssamlinger. Den største er follow me-konferansen som er om våren. 

Les mer om follow me på thefollowme.net 

 

Høstens datoer:

Spark: Lørdag 19.august 2023. Oppstart er felles for alle Follow me menigheter i Stavanger.

Søndag 17.september kl.18:00-20:00

Søndag 22.oktober kl.18:00-20:00

Søndag 12.november kl.18:00-20:00

Søndag 10.desember kl.18:00-20:00

Tilbake