Blir det avlyst?


Mye er avlyst ut November

 

Blir det avlyst?

Det kommer stadig nye råd, og de fleste arrangement utenom gudstjenestene blir avlyst. Vi i Bekkefaret følger gjeldende råd fra myndighetene, og holder oss løpende oppdatert. Vi vil opplyse så godt det lar seg gjøre etter hvert som situasjonen utvikler seg. Særlig ut November vil vi følge oppfordringene om å være hjemme og redusere sosial kontakt til et minimum

Gudstjenester og kirkelige handlinger (vigsel og gravferd): Gjennomføres med fokus på smittervern og max 50 deltagere pluss 3-4 arrangører. Vi fortsetter med registrering av fremmøtte, håndvask og god avstand. Følg henvisninger fra smittevernleder. Det kan være en ansatt eller en frivillig som har som oppgave å informere og veilede om gjeldende smitteverntiltak.

Julaften blir det satt opp minst en ekstra gudstjeneste kl.14:30, i tillegg til 16:00. Dette året må du melde deg på! Påmeldingen åpner på hjemmesidene våre 01.12. kl.09:00

Dåp, vigsel og gravferd er prioriterte oppgaver. 

Gravferd gjennomføres, men med max 50 sørgende. Familiene prioriterer hvem som får komme dersom det er ventet over 50 stk.

Dåp vil bli gjennomført. Det vil bli gitt tilbud om egne dåpsgudstjenester der det er nødvendig.

Andre arrangement: Mannskor, formiddagstreff, babysang og Torsdagskveld er avlyst eller utsatt inntil videre.

Konfirmantsamlinger i November er utsatt. Konfirmantene blir løpende oppdatert.

Fredagsklubben Er avlyst 13.11. Alternativt utendørs arrangement fra 27.11. Møt opp i hagen utenfor kirken.

Juniorklubben prøver vi å gjennomføre med utendørs opplegg med påmelding. Informasjon kommer på sms til medlemmene.

Julemessa gjennomføres som varesalg i forbindelse med kirkekaffe. Vi starter med dette så snart kirkekaffe blir anbefalt igjen. Vi vet per d.d. ikke når dette blir.

Speidergudstjenesten blir digital. Det kommer en link her på hjemmesiden i forkant, så kan alle se den hver for seg hjemme. Mer info kommer. 

Har du behov for en samtale, er sokneprest Torhild og resten av staben tilgjengelig på mobil og e-post..

Vi oppfordrer til bønn for syke, de som er redde for å bli syke og alle som er bekymret for smittesituasjonen!

Ellers oppfordrer vi til å følge råd fra helsemyndigheter, beholde roen og fokusere på alt vi har å glede oss over:-)

Bildet er tatt av Pete Linforth for Pixabay

Tilbake