Blir det avlyst?


Vi aner lys i enden av pandemi-tunnellen

 

Vi gleder oss over å kunne ønske velkommen til kirken!

Stavanger har gått over på nasjonalt tiltaksnivå. Det betyr mulighet for å samles igjen!

Gudstjenester kan vi nå samles inntil 100 pers med 2 meter avstand mellom kohortene. Dette av hensyn til smittefare ved allsang. Vi tilbyr fremdeles digitale gudstjenestetilbud på hjemmesiden og Facebook

Dåp, vigsel og gravferd er prioriterte oppgaver. 

Gravferd kan også ha opptil 100 sørgende og 1 meter dersom det ikke er allsang. Skal det synges er kravet fremdeles 2 meter mellom kohortene. Da blir det størrelsen på lokalet som begrenser. Det er utarbeidet tall for de enkelte seremonirom for hvor mange som kan være til stede med 1 og 2 meter avstand. Familiene prioriterer hvem som får komme. 

Dåp vil bli gjennomført med de smittevern reglene som gjelder. Dåpsfamilien inngår i de 100 pers.

Vigsel gjennomføres med inntil 100 til stede og 1 eller 2 meter avstand alt etter om det er allsang eller ikke.

Andre arrangement: Mannskor, Formiddagstreff og Torsdagskveld kan nå gjennomføres. Følg med på oppslag.

Konfirmantsamlinger blir gjennomført. barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. Noe undervisningen som vi ikke fikk til er flyttet til mai/ juni. Konfirmasjonene er utsatt til 21/ 22. August.

Fredagsklubben har tatt sommerferie. Neste samling er 27.08 kl.18:00.

Juniorklubben starter opp igjen 31.mai

Babysang startet opp igjen 20.05! Påmelding til Solveig på 996 43 224

Har du behov for en samtale, er sokneprest Torhild og resten av staben tilgjengelig på mobil og e-post..

Vi oppfordrer til bønn for syke, de som er redde for å bli syke og alle som er bekymret for smittesituasjonen!

Ellers oppfordrer vi til å følge råd fra helsemyndigheter, beholde roen og fokusere på alt vi har å glede oss over, naturen er uten smittefare:-)

Bildet er tatt av Pete Linforth for Pixabay

Kontakt:


Sogneprest
Torhild Viste
51 84 04 00
928 61 687
Send e-post

Tilbake