Blir det avlyst?


Nå strammes det inn igjen, men noe er fremdeles mulig for barn/unge.

 

Vi øyner håp i enden av tunnellen!

Det kommer stadig nye råd, og nå klarer vi å gjennomføre det meste for barn og unge. Mye for voksne blir fremdeles avlyst. Nå her myndighetene gått bort fra kravet om fastmonterte seter for å kunne samle flere enn 10. nå gjelder faste, tildelte seter. da er det lov å samle opptil 100 på arrangement. Den andre kategorien er fritidsaktiviteter.  Da er det fremdeles maks 10 personer som gjelder. For barn er det litt friere. Da er det 20 som gjelder, og helst i faste grupper. 

Gudstjenester har vi nå lov til å være 100 deltagere. Fremdeles 2 meter avstand mellom kohortene ved allsang. Kravet om faste, tilviste plasser vil merkes med at stolene i kirken nå er nummererte. Vi tilbyr fremdeles digitale gudstjenestetilbud fra Stavanger på hjemmesiden og Facebook

Dåp, vigsel og gravferd er prioriterte oppgaver. 

Gravferd kan også ha opptil 100 sørgende og 1 meter mellom kohortene dersom en avstår fra allsang. Ønsker en allsang er grenser fremdeles 50 stk, for da er det krav om 2 meter mellom kohortene. Det er kapasiteten i kapellene som gjør dette. Familiene prioriterer hvem som får komme dersom det er ventet flere. 

Dåp vil bli gjennomført. Det vil bli gitt tilbud om egne dåpsgudstjenester der det er nødvendig. max 10 + ansatte

Vigsel er også et arrangement, så en kan være 100 gjester+ ansatte. Her gjelder også kravet om to meter avstand ved allsang.

Andre arrangement: Mannskor, formiddagstreff og Torsdagskveld er avlyst eller utsatt inntil videre.

Konfirmantsamlinger  har startet opp igjen, ofte delt i to grupper. Noe undervisningen som vi ikke fikk til. er flyttet til mai/ juni. Konfirmasjonene er utsatt til 21/ 22. August.

Fredagsklubben er startet opp igjen! første innendørs samling var Fredag 26.02. Velkommen max 20 deltagere!

Juniorklubben  startet opp igjen Mandag 22.02. vi holder på frem til våren.

Babysang starter opp igjen torsdag 11.03 kl. 11:30 og 12:30 i Hillevåg kirke. påmelding per sms til Solveig Høyland mobil: 996 43 224

Har du behov for en samtale, er sokneprest Torhild og resten av staben tilgjengelig på mobil og e-post..

Vi oppfordrer til bønn for syke, de som er redde for å bli syke og alle som er bekymret for smittesituasjonen!

Ellers oppfordrer vi til å følge råd fra helsemyndigheter, beholde roen og fokusere på alt vi har å glede oss over:-)

Bildet er tatt av Pete Linforth for Pixabay

Tilbake