Blir det avlyst?


Mye er avlyst frem til 18.januar.

 

Blir det avlyst?

Det kommer stadig nye råd, og de fleste arrangement blir avlyst. Vi i Bekkefaret følger gjeldende råd fra myndighetene, og holder oss løpende oppdatert. Vi vil opplyse så godt det lar seg gjøre etter hvert som situasjonen utvikler seg. Fremover vil vi følge oppfordringene om å være hjemme og redusere sosial kontakt til et minimum (18.januar 2021).

Dåp, vigsel og gravferd er prioriterte oppgaver. 

Gravferd gjennomføres, men med max 50 sørgende. Familiene prioriterer hvem som får komme dersom det er ventet over 50 stk.

Dåp vil bli gjennomført. Det vil bli gitt tilbud om egne dåpsgudstjenester der det er nødvendig.

Andre arrangement: Mannskor, formiddagstreff, babysang og Torsdagskveld er avlyst eller utsatt inntil videre.

Konfirmantsamlinger  Konfirmantene blir løpende oppdatert.

Fredagsklubben Vi planlegger å starte opp med utendørs fredagsklubb Fredag 29.01! Har du forslag til aktiviteter, ta kontakt med Toralf

Juniorklubben  Medlemmene får beskjed om når det blir oppstart. 

Har du behov for en samtale, er sokneprest Torhild og resten av staben tilgjengelig på mobil og e-post..

Vi oppfordrer til bønn for syke, de som er redde for å bli syke og alle som er bekymret for smittesituasjonen!

Ellers oppfordrer vi til å følge råd fra helsemyndigheter, beholde roen og fokusere på alt vi har å glede oss over:-)

Bildet er tatt av Pete Linforth for Pixabay

Tilbake