Torsdagskveld


Velkommen til Torsdagskveld i Bekkefaret! Undervisning, fellesskap og kveldsmesse.

 

Velkommen til torsdagskveld i Bekkefaret!

(vi starter opp igjen så snart situasjonen har normalisert seg)

Torsdagskveld er et lavterskel tilbud for alle interesserte! Hver samling starter med et kveldsmåltid. Hovedbolken er en undervisningstime om et oppsatt tema. Kvelden avsluttes enten med kveldsmesse med nattverd eller Kveldsbønn.

Her er det oppsatte programmet for vårsemesteret:

Velkommen til hele eller deler av kvelden.
Kl 19:30 Kveldsmat
Kl 20:00 Undervisning  eller stillhet i kirken
Kl 21:00 Kveldsmesse eller kveldsbønn

16. januar Spørsmål fra troslæren
    ”Hvordan kan vi vite noe om Gud?”
    Undervisning v/ Arne Sørås
    Kveldsbønn

6. februar Tekstmeditasjon, stillhet og     bønn.
    Kveldsmesse med nattverd.

20. februar Spørsmål fra troslæren
    ”Hvem er Gud?”
    Undervisning v/Arne Sørås
    Kveldsbønn

5. mars Tekstmeditasjon, stillhet og     bønn.
    Kveldsmesse med nattverd.

19. mars Temakveld
    ”Søren Kirkegård – liv og tanker”
    Preben Lindøe underviser
    Kveldsbønn

2.april Tekstmeditasjon, stillhet og     bønn.
    Kveldsmesse med nattverd.

16. april Spørsmål fra troslæren
    ”Gud, verden og det onde”
    Undervisning v/Arne Sørås
    Kveldsbønn

7.mai Tekstmeditasjon, stillhet og     bønn.
    Kveldsmesse med nattverd.

21.mai Kristi Himmelfartsdag
    Kveldsmesse kl 19.30
    Kirkekaffe    
 

Tilbake