Torsdagskveld


Velkommen til Torsdagskveld i Bekkefaret! Undervisning, fellesskap og kveldsmesse.

 

Velkommen til torsdagskveld i Bekkefaret!

(vi starter opp igjen så snart situasjonen har normalisert seg)

Torsdagskveld er et lavterskel tilbud for alle interesserte! Hver samling starter med et kveldsmåltid. Hovedbolken er en undervisningstime om et oppsatt tema. Kvelden avsluttes enten med kveldsmesse med nattverd eller Kveldsbønn.

Velkommen til hele eller deler av kvelden.
Kl 19:30 Kveldsmat
Kl 20:00 Undervisning  eller stillhet i kirken
Kl 21:00 Kveldsmesse eller kveldsbønn

Tilbake