Torsdagskveld


Velkommen til Torsdagskveld i Bekkefaret! Undervisning, fellesskap og kveldsmesse.

 

Velkommen til torsdagskveld i Bekkefaret!

(vi starter opp igjen så snart situasjonen har normalisert seg)

Torsdagskveld er et lavterskel tilbud for alle interesserte! Hver samling starter med et kveldsmåltid. Hovedbolken er en undervisningstime om et oppsatt tema. Kvelden avsluttes enten med kveldsmesse med nattverd eller Kveldsbønn.

Velkommen til hele eller deler av kvelden.
Kl 19:30 Kveldsmat
Kl 20:00 Undervisning  eller stillhet i kirken
Kl 21:00 Kveldsmesse eller kveldsbønn

Kontakt:


Sogneprest
Torhild Viste
51 84 04 00
928 61 687
Send e-post

Frivillig Leder

Arne Sørås

474 89 139

Tilbake