Medarbeiderfest 21.02.2024


Velkommen til medarbeirfest i Bekkefaret!

Medarbeiderfest i Bekkefaret kirke onsdag 21.02 kl.19:00!

Vi ser på alle som kjenner tilknytning som medarbeidere.

Servering av varm mat og kaffemat.

Påmelding innen tirsdag 20.februar kl.18:00. 

 

Bruk QR kode eller denne lenka for påmelding eller

e-post: bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no

Sigurd Olav mobil: 980 25 703. 

 

 

 

Tilbake