Retreat


Retreat

 

I Guds stillhet får jeg være, taus og ordløs, uten krav. Klare himler, åpne dager;
her en strand ved nådens hav.

Jonas Jonson

Retreater er forskjellige. Men fellesnevneren er stillhet, eller nærmere bestemt: taushet. Tausheten er retreatens tydeligste kjennetegn og viktigste virkemiddel. På en retreat er man tause sammen - hele, eller deler av tiden. Les mer om retreater i Norge

Vårt nærmeste retreatsenter ligger ved siden av Utstein kloster på Mosterøy: Utstein pilgrimsgard.

There are many different kinds of retreat, but the common denominator is silence. Silence is the hallmark of retreat, and its most important tool. You can choose to be in silence together with others- either the whole time or parts of it. Follow the links above to read more about retreats in Norway and at Utstein pilgrimsgård.

Kontakt:


Sogneprest
Torhild Viste
51 90 59 63
928 61 687
Send e-post

Tilbake