Sorggrupper


Vi har tilbud om sorggrupper

Sorggrupper/Grief Support Groups
Sorggrupper er støttegrupper for mennesker i sorg. Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon. Gruppene organiseres av diakonene i Stavanger bispedømme.

Dersom du ønsker en samtale og/eller bli med i en støttegruppe for mennesker i sorg, er det bare å ta kontakt.

Du kan finne mer informasjon i brosjyren om sorggrupper. Det er også egne sorggrupper for barn og ungdom.

In English: Grief support groups are available for those who who have experienced loss. They are a place where everyone can share their thoughts and feelings concerning their own loss, while hearing the experiences of others. Everyone decides for themselves exactly what and how much they are willing to share. Respect for others is expected. The groups are organized by the deacons in the Stavanger diocese.

If you need to talk to someone or want to join a support group, please contact the church office.

Kontakt:


Sogneprest
Torhild Viste
51 90 59 63
928 61 687
Send e-post

Tilbake