Formiddagstreff


Velkommen til formiddagstreff i Bekkefaret!

 

Ønsker du fellesskap på dagtid?

Velkommen til formiddagstreff hver 1. og 3. tirsdag i måneden. Vi samles i kirkestuen til en uformell samling med enkelt program. Se under for plan for høstsemesteret.

  • Mat og drøs
  • Ord for dagen
  • Utlodning siste gang før sommer og Jul

Som takk for maten tar vi inn kollekt til menighetens misjonsprosjekt, menighetsbygging i Mukdahan i Thailand

In English: Everyone is welcome to "Lunch Hangouts" on the first and third Tuesday of the month (apart from the summer months, when we have Summer Hangouts).

We meet from 11-12 for a bite to eat and a cup of coffee, and a bit of time to chat and get to know each other better. At noon we have a program called "Word for the Day," which can be a reading, a poem, an issue or theme we are concerned with, a slide show or stories from a trip, etc. We continue afterwards with a raffle (feel free to bring a little something with you). The collection goes to the church's mission project in Mukdahan, Thailand.

Program for Høsten:

03. september:  Arne Sørås forteller og viser bilder fra en blomsterfestival i Italia.

17.  ”                 :  Vi blir kjent med vår nye sokneprest Torhild Viste.

24,  ”                 :  Festgudstjeneste for beboerne på Haugåstunet

                              og alle  andre som har lyst og anledning til å være med.

01. oktober:       Tor Moen Tønnesen kommer med instrumenter.

15.  ”            :       Inger Elisabeth Hansen: Sigrid Undset.

05. november:   Besøk fra Mannskoret og vi synger sammen.

19.  ”                :   Inger Marit Frafjord: Fra bøkenes verden.

03. desember :   Program kommer senere.

17.  ”                 :  Advent – Vi tenner lys og leser Messiasprofetier.

 

Kontakt:


Anne Marie Garpestad
917 09 382
Send e-post

 

Tilbake