Kontaktinformasjon


Bekkefaret kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost:
bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Svend Foyns gate 1, 4019 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder

Sigurd Olav Lende

51 84 04 00

98 02 57 03

Send e-post

Sokneprest

Torhild Viste

51 84 04 00

92 86 16 87

Send e-post

BU-prest

Toralf Ladstein

51 84 04 00

97 19 50 94

Send e-post

Kantor

Magnhild Mo

51 84 04 00

92 81 16 29

Send e-post

Menighetspedagog

Sara Rachel Loka

51 84 04 00

91 80 63 01

Send e-post

Kirketjener / Vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 84 04 00

Send e-post