Kontaktinformasjon


Bekkefaret kirke

Besøksadresse: Svend Foyns gate 1, 4019 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 90 59 60

Epost: bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Sigurd Olav Lende

51 90 59 62

98 02 57 03

Send e-post

Sogneprest

Torhild Viste

51 90 59 63

92 86 16 87

Send e-post

BU-prest

Toralf Ladstein

51 90 59 68

97 19 50 94

Send e-post

Menighetspedagog

Sara Rachel Loka

51 90 59 65

91 80 63 01

Send e-post

Kantor

Magnhild Mo

51 90 59 64

Send e-post

Kirketjener /vaktmester

Leif Audun Stapnes

51 90 59 60

Send e-post