Gravferd


Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

De nærmeste pårørende er ansvarlige for gravferden. Det vanligste er at pårørende kontakter et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske. 

Du finner mer informasjon om begravelser og gravplasser i Stavanger på kirken.stavanger.no/gravferd. Her finner du også informasjon om festeavgift etter at frigravsperioden på 20 år er gått ut.

Les mer på kirken.no/gravferd

Det kan ofte være godt å snakke med noen, enten en til en eller i en gruppe når en sørger over å ha mistet en som stod nær.  Her kan du lese om tilbud om sorggrupper

Skulle du ønske samtale med soknepresten eller en av de andre i staben, er det bare å ta kontakt. 

Kontakt:

Kontakt:


Kirkens Servicetorg
51 84 04 00
Send e-post


Sogneprest
Torhild Viste
51 90 59 63
928 61 687
Send e-post

Tilbake