Gravferd


 

Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

De nærmeste pårørende er ansvarlige for gravferden. Det vanligste er at pårørende kontakter et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske. 

Du finner mer informasjon om begravelser og gravplasser i Stavanger på kirken.stavanger.no/gravferd

Les mer på kirken.no/gravferd

Kontakt:

Kontakt:


Kirkens Servicetorg
51 84 04 00
Send e-post


Sogneprest
Arne Sørås
51 90 59 63
47 48 91 39
Send e-post

Tilbake