Menighetsrådet


Her kan du lese om arbeidet i Bekkefaret menighetsråd

Bekkefaret menighetsråd

Bekkefaret menighetsråd  har disse medlemmene: Trond Egil Toft (leder), Harald Torvik (nestleder), Per Øyvind Wisløff, Kristin Torp (repr. Stavanger Fellesråd), Torhild Viste (Sogneprest), Bjørg Tengesdal og Gunnlaug Hoel. Vararepresentanter: Geir John Johnsen, Margrethe Engevik, Otto Pallesen og Kristin Frantsen.

Menighetsrådet velges hvert 4. år og leder menighetens arbeid. Det har vært valg i 2019. Bilde av nytt menighetsråd kommer. Menighetsrådet møtes normalt den andre tirsdagen i måneden kl 19:00 i kirkestuen. Møtene er åpne med mindre det er konfidensielle saker som behandles.

På denne siden vil vi også fortløpende legge ut innkallinger og referat fra møtene. Ønsker du tilsendt eldre sakspapir, ta kontakt med menighetskontoret.

 

Årsmelding for menigheten 2021

Årsmelding for Menigheten 2020

 

Protokoll fra møtet 14.06.2022

Innkalling til møtet 14.06.2022

Protokoll fra møtet 10.05.2022

Innkalling til møtet 10.05.2022

Innkalling til møtet 29.03.2022

Protokoll etter møtet 08.02.2022

Innkalling til møtet 08.02.2022

Protokoll etter møtet 11.01.2022

Innkalling til møtet 11.01.2022

Protokoll etter møtet 14.12.2021

Protokoll etter møtet 09.11

Protokoll etter møtet 05.10.2021

Protokoll etter møtet 14.09.2021

Protokoll etter møtet 04.06 på Utstein pilgrimsgard

Innkalling til møtet 04.06 på Utstein pilgrimsgard

Protokoll etter møtet 11.05.2021

Innkalling til møtet 11.05.2021

Protokoll etter møtet 13.04.2021

Inkalling til møtet 13.04.2021

Protokoll fra møtet 09.03.2021

Inkalling til møtet 09.03.2021

Protokoll fra møtet 09.02.2021

nnkalling til møtet 09.02.2021

Protokoll etter møtet 12.01.2021

Innkalling til møtet 12.01.2021

Protokoll etter AU 05.01.2021

Protokoll etter møtet 08.12.2020

Innkalling til møtet 08.12.2020

Protokoll fra møtet 10.11.2020

Innkalling til møtet 10.11.2020

Protokoll fra møtet 13.10

Innkalling til møtet 13.10

Protokoll fra møtet 08.09

 

Kontakt:


Daglig leder
Sigurd Olav Lende
51 84 04 00
98 02 57 03
Send e-post

Tilbake