Menighetsrådet


Bekkefaret menighetsråd

 

Bak fra Venstre: Harald Torvik (Nestleder), Arne Sørås (sokneprest), Ragnhild Helene Skår Nilsen (1.vara), Geir John Johnsen (2.vara).

Foran fra venstre: Gustav Amundsen, Kristin Torp (repr. fellesrådet), Kristin frantzen (leder), Inghild Marie Mjelva

Menighetsrådet velges hvert 4. år og leder menighetens arbeid. Det er nytt valg i 2019. Menighetsrådet møtes den andre tirsdagen i måneden kl 19:00 i kirkestuen. Møtene er åpne med mindre det er konfidensielle saker som behandles.

På denne siden vil vi også fortløpende legge ut innkallinger og referat fra møtene. Ønsker du tilsendt eldre sakspapir, ta kontakt med menighetskontoret.

Årsmelding for menigheten 2018

Innkalling til møtet 01.10.2019

Protokoll fra møtet 03.09.2019

Innkalling til møtet 03.09.2019

Protokoll fra møtet 11.06.2019

Innkalling til møtet 11.06.2019

Protokoll fra møtet 30.04.2019

Innkalling til møtet 30.04.2019

Protokoll fra møtet 12.03.2019

Innkalling til møtet 12.03.2019

Protokoll fra møtet 12.02.2019

Innkalling til møtet 12.02.2019

Protokoll fra møtet 08.01.2019

Innkalling til møtet 08.01.2019

 

 

Kontakt:


Daglig leder
Sigurd Olav Lende
51 90 59 62
98 02 57 03
Send e-post

Tilbake